Once Upon a Time… the observations of Hillegon Brunt

Een boek gemaakt als een film.

Beeldend kunstenaar Hillegon Brunt (1964) bestudeert nauwkeurig de wereld om haar heen. Haar tekeningen en collages zijn secuur, nauwgezet, waarnemingen van personen, dieren en verzamelde objecten. Zij heeft een verfijnde tekenstijl met aandacht voor de kleinste details. In samenwerking met grafisch ontwerper Art Collart heeft zij een bijzonder concept ontwikkeld, waarin zij met haar bestaande werk een nieuw verhaal wil voorleggen aan de beschouwer. Door werken te rangschikken, deels in te zoomen, dan weer uit te zoomen en ook referentiebeelden op te nemen, stapt de kijker/lezer van het boek in de 'wereld van Hillegon Brunt', haar observaties en de door haar gecreëerde wereld. Het boek is een verzameling tekeningen, houtdrukken, etsen en collages.

ISBN 978-94-90322-69-4

Graphic designer Art Collart
Number of pages 224
Book size 13.5 x 19.5 cm
Binding softcover
order your book at Jap Sam Books or support your local bookstore
.
* AWARD: Bekroond Mooi Marginaal 2012-2017
* Made possible with the support of the Tijlfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds and crowdfunding.

Once Upon a Time… the observations of Hillegon Brunt is a book designed as a film.

Visual artist Hillegon Brunt (1964) studies the world around her. Her drawings and collages are precise and accurate observations of humans, animals and collected objects. She has a refined style of making drawings with the attention of the smallest details. In co-operation with graphic designer Art Collart she has developed a special concept, in which she tells a new story with existing work.
By arranging her work, by zooming parts in or out of it and add reference images, the viewer / reader of the book will enter the ‘world of Hillegon Brunt’, her observations and her created world. The book is a collection of drawings, woodcuts, etchings and collages.