de kijker

Met verwondering kijk ik naar de schoonheid van het leven om mij heen.
Ik analyseer en combineer in een beeldtaal die zich kenmerkt door vervreemding en verwondering met een flinke dosis humor. ‘Het spel van verbeelden’ zo noem ik de zoektocht om met verschillende elementen een nieuw beeld samen te stellen. Ik probeer op mijn manier het alledaagse te verbijzonderen en de toeschouwer op poëtische wijze een nieuwe werkelijkheid te laten zien.
Als kunstenaar ben ik vooral een tekenaar en experimenteer ik graag met verschillende technieken op zoek naar de kracht van de verbeelding. Door de verfijnde manier van tekenen met veel aandacht voor details is het werk helder en valt er veel in te ontdekken.

'De observaties van Hillegon Brunt’
Stel: je wilt geen portretten maken. Maar wel je observaties in een personage onderbrengen. Speels. Niet belast met geslacht of afkomst. 

De grote tekeningen van Hillegon Brunt zijn doorspekt met elementen die strikt genomen weinig met het onderwerp te maken hebben, zoals ui, tafel, ei, onkruid, granaat, anjer, wind, bal, strik. 
Brunt scant haar omgeving op bruikbare materialen en dwingt ze tot elkaar. Met humor en een technisch perfecte tekenhand zijn deze transformaties tot in de precisie uitgewerkt.  ( Anuli Croon, 2016)

ENG
'The observations of Hillegon Brunt’
Imagine: you won't make portraits. But you do want to fit in your observations in a character. Playfully. Unburdened with gender or origin.

Hillegon Brunt's drawings are interlarded with elements that, strictly speaking, have little to do with the subjects, like an onion, a table, egg, hand grenade, carnation, ball, bow or wind.
Brunt scans her environment for usable materials and forces them together, creating transformations that have been elaborated with humour and great precision, and in a technically perfect hand. ( Anuli Croon, 2016)

Hillegon Brunt is a visual artist based in Rotterdam.

more info:
CV HillegonBrunt

photo: Hester Blankestijn