the Observer

Hillegon Brunt neemt haar omgeving onder de loep, en daarna is alles anders…
Het is kijken, kijken en nogmaals kijken… niets is wat het lijkt. Met verwondering kijkt Hillegon Brunt naar de raadselachtigheid van het leven om zich heen. Ze analyseert en combineert, zoekend naar de poëzie in wat ze ziet. ‘Het spel van verbeelden’, zo noemt zij haar zoektocht om met verschillende elementen een nieuw beeld samen te stellen. Met deze verrassende combinaties en uiteenlopende technieken prikkelt ze  je fantasie; ze trekt je mee een andere wereld in. De verfijnde manier van tekenen en de leidende rol van details houden je vast – je blijft kijken.

‘De observaties van Hillegon Brunt’
Stel: je wilt geen portretten maken. Maar wel je observaties in een personage onderbrengen. Speels. Niet belast met geslacht of afkomst. 

De grote tekeningen van Hillegon Brunt zijn doorspekt met elementen die strikt genomen weinig met het onderwerp te maken hebben, zoals ui, tafel, ei, onkruid, granaat, anjer, wind, bal, strik. 
Brunt scant haar omgeving op bruikbare materialen en dwingt ze tot elkaar. Met humor en een technisch perfecte tekenhand zijn deze transformaties tot in de precisie uitgewerkt.  ( Anuli Croon, 2016)

ENG
‘The observations of Hillegon Brunt’
Imagine: you won’t make portraits. But you do want to fit in your observations in a character. Playfully. Unburdened with gender or origin.

Hillegon Brunt’s drawings are interlarded with elements that, strictly speaking, have little to do with the subjects, like an onion, a table, egg, hand grenade, carnation, ball, bow or wind.
Brunt scans her environment for usable materials and forces them together, creating transformations that have been elaborated with humour and great precision, and in a technically perfect hand. ( Anuli Croon, 2016)

Hillegon Brunt is a visual artist based in Rotterdam.

more info:
CV HillegonBrunt