de kijker

Met verwondering kijk ik naar de schoonheid van het leven om mij heen.
Ik analyseer en combineer in een beeldtaal die zich kenmerkt door vervreemding en verwondering met een flinke dosis humor. ‘Het spel van verbeelden’ zo noem ik de zoektocht om met verschillende elementen een nieuw beeld samen te stellen. Ik probeer op mijn manier het alledaagse te verbijzonderen en de toeschouwer op poëtische wijze een nieuwe werkelijkheid te laten zien.
Als kunstenaar ben ik vooral een tekenaar en experimenteer ik graag met verschillende technieken op zoek naar de kracht van de verbeelding. Door de verfijnde manier van tekenen met veel aandacht voor details is het werk helder en valt er veel in te ontdekken.

'De observaties van Hillegon Brunt’
Stel: je wilt geen portretten maken. Maar wel je observaties in een personage onderbrengen. Speels. Niet belast met geslacht of afkomst. 

De grote tekeningen van Hillegon Brunt zijn doorspekt met elementen die strikt genomen weinig met het onderwerp te maken hebben, zoals ui, tafel, ei, onkruid, granaat, anjer, wind, bal, strik.  Brunt scant haar omgeving op bruikbare materialen en dwingt ze tot elkaar. Met humor en een technisch perfecte tekenhand zijn deze transformaties tot in de precisie uitgewerkt.  (Anuli Croon, 2016)

Hillegon Brunt is in 1989 afgestudeerd aan de kunstacademie in Arnhem en ontving in 2008 een basisstipenium van het Mondriaan Fonds. In 2011 werd zij door het CBK Rotterdam geselecteerd voor het project Groot Grafiek en werkte ze in de professionele Grafiekwerkplaats Daglicht in Eindhoven aan een serie houtdrukken op groot formaat en experimenteerde ze met de Toyobo-techniek.
In 2016 maakte zij in nauwe samenwerking met grafisch ontwerper Art Collart het boek Once upon a time… the observaties of Hillegon Brunt. Het boek kreeg een eervolle vermelding in de catalogus van de jury van De Best Verzorgde Boeken in 2016.
In 2018 - 2019 werkte ze intensief aan een interactieve installatie in het kindermuseum Villa Zebra waarin zij haar ideeën over de mens in toekomst uitwerkte en het in beeld bracht. Naast het exposeren van haar werk geeft Hillegon Brunt les in idee - en beeldontwikkeling.
Op dit moment werkt zij aan Pronkstukken, een serie tekeningen en foto’s waarin verschillende objecten als Pronkstukken worden neergezet.
In 2022 presenteerde zij haar nieuwe boek Door het Land

ENG

Hillegon Brunt takes a close look at her surroundings and marvels at the mystery of life around her.

'The observations of Hillegon Brunt’
Imagine: you won't make portraits. But you do want to fit in your observations in a character. Playfully. Unburdened with gender or origin.

Hillegon Brunt's drawings are interlarded with elements that, strictly speaking, have little to do with the subjects, like an onion, a table, egg, hand grenade, carnation, ball, bow or wind.
Brunt scans her environment for usable materials and forces them together, creating transformations that have been elaborated with humour and great precision, and in a technically perfect hand. ( Anuli Croon, 2016)

Hillegon Brunt graduated from the art academy in Arnhem in 1989 and received a basic stipenium from the Mondriaan Fund in 2008. In 2011, she was selected by the CBK Rotterdam for the Groot Grafiek project and worked in the professional Grafiekwerkplaats Daglicht in Eindhoven. In 2016 she made the book Once upon a time... the observations of Hillegon Brunt in close collaboration with graphic designer Art Collart. The book received an honorable mention in the catalog of the jury of the Best Dutch Book Designs in 2016. In addition to exhibiting her work, Hillegon Brunt teaches idea and image development. She is currently working on Pronkstukken, a series of drawings in which various natural objects are depicted as Showpieces. Her new book Door het Land will be published in 2022.

Hillegon Brunt is a visual artist based in Rotterdam.

more info:
CV HillegonBrunt

photo: Hester Blankestijn