The Hazeldonck project

T. Hazeldonck in search for his family. All who are descendent from this (Hazeldonck) specie is recognizable through there special features and was or is still living all over the world. The research of regarding for the ‘real’ Hazeldonck is still going on.

T. Hazeldonck op zoek naar zijn familie en bloedverwanten. Allen die afstammen van dit (Hazeldonck) soort zijn herkenbaar aan hun bijzondere kenmerken en leefden of leven nog steeds over de hele wereld. Het onderzoek naar de ‘echte’ Hazeldonck gaat nog steeds door.